تکنولوژی لایو استریم در فیس بوک

تکنولوژی لایو استریم در فیس بوک

زمان زیادی از قابلیت لایو ایسنتاگرام نگذشته با اینحال محبوبیت فوق العده ای در بین کاربران این شبکه اجتماعی پیدا کرده است.

از این سو شبکه اجتماعی فیس بوک نیز برآن شده تا این قابلیت را به نرم افزار خود اضافه کند. طبق اخبار منتشره از سوی وبسایت

Cnet فیس بوک در حال تست بر روی این فناوری بوده و قصد دارد این قابلیت را به زودی به شبکه ی اجتماعی خود اضافه کند.

فیس بوک گفته که در حال توسعه این قابلیت بوده تا آن را همزمان بطور کامل برای مشترکین خود رائه کنند.

شما میتوانید همزمان ویدیوهای لایو را استریم کنید، پس از اتمام مجدد ببینید یا انتشار دهید یا اینکه لایو را نادیده بگیرید. این فناوری بر پایه الگوریتم های لایو ویدیو یوتیوب با همکاری فیس بوک ارائه شده و به زودی در دسترس تمام کاربران این شکه اجتماعی قرار می گیرد.

 

درباره نویسنده